Portfolio: Adverts and banners

Annonsering är en utmanande uttrycksform. Ofta kostsam och riktad envägskommunikation som inte har så lång liggtid. På senare år har denna ersatts av annonsering på nätet, där man hellre talar om “banners”. Svårigheten för all annonsering är att nå fram till målgruppen och att få dessa medvetna om budskapet som allt som oftast slåss mot allting annat runt omkring annonsen. Mycket spelar in för en lyckad annonskampanj. Val av medium, placering i tidningen och placeringen på sidan är nästan lika viktigt som storleken på annonsen. Detta i sin tur kan stå och fall på ett lyckat budskap.

Vanligtvis har jag jobbat med två olika typers annonsering – image-förbättrande samt erbjudande. Det finns många fler sätt man kan använda det, men dessa är de jag funnit mest effektiva. Det absolut bästa tipset jag kan ge är att försöka hålla budskapet så enkelt som möjligt. Det är väldigt frestande för oerfarna att försöka klämma in så mycket information som möjligt i en annons. Välj ETT budskap och håll texten kort. Du slåss inte bara mot innehållet på vald publikation utan även mot alla andra annonser runt om dig.