Portfolio: Web Design

Webbdesign är benämningen på stil och layout för webbplatser, och i viss mån mobilappar. Designers talar ofta om GUI (Graphical User Interface) för att beskriva detta. En annan vanlig benämning är ”Front End”, dvs det som slutanvändaren ser när de besöker en webbplats.

Jag har byggt och designat webbplatser sedan internets barndom runt 1997, och har under min karriär specialicerat mig att föra fram budskap och upprätta kommunikation mellan företag och deras kunder som förenar bådas önskemål vad de vill få ut av varandra.