Fräsch Webbplats för mode

Blondy & Blacky gick igenom stora förändringar 2012. Flytt till en ny lokal, samt en rejäl uppfräschning av deras grafiska identitet. Som ett led i detta lanserades också en ny webbplats där stilen från annonser, lokalen, skyltar och övrigt material avspeglades på ett helt annat sätt. Webbplatsen flyttades också över till WordPress som publiceringsplattform för alla fasta sidor.

Detta är mitt citat det löper över flera rader
Petra Ljungqvist, Blondy & Blacky