Sten S Byggare

Byggföretaget Sten S. Byggare AB behövde utveckla sin profil för att stå ut på en marknad fylld med byggfirmor av liknande slag. Många av dessa ser förvillande lika ut, och med samma tråkiga teckensnitt och samma blåa färger.

Då firman har ett starkt fokus på miljövänlighet bestämde jag i ett tidigt skede att grönt ökar synligheten, och direkt signalerar ett “mjukare” företag, som då också fångas upp av valet av teckensnitt. Genom att förändra förkortningen SSB till en ordbild med en hammare signaleras också direkt vilken sysselsättning firman har, utan att behöva läsa ut hela företagsnamnet.

Kunden var väldigt nöjd och har infört företagsfärgen konsekvent i verksamheten med en väldigt synlig buss och tydliga arbetskläder.